Knižnica digitálnych máp

Domov

KNIŽNICA DIGITÁLNYCH MÁP:

Obsahuje digitálne mapy na vyučovanie geografie a dejepisu. Celý obsah knižnice digitálnych máp je v slovenskom jazyku. Všetky mapy sú v digitálnej kvalite a pomocou dataprojektoru alebo interaktívnej tabule ich je možné premietať priamo na vyučovacej hodine. Každá mapa sa otvára v samostatnom okne, naraz je teda možné otvoriť neobmedzené množstvo máp, čo môže pomôcť učiteľovi lepšie vykresliť preberané učivo. Mapy sú v knižnici nahrané vo vysokom rozlíšení. Je možné ich podľa potreby zväčšovať a posúvať. Každý učiteľ má do knižnice vlastný prístup. V rovnakom čase môže mapy používať neobmedzené množstvo učiteľov, každý na svojej vyučovacej hodine. Celý obsah knižnice je prístupný aj pre žiakov a môže im pri domácej príprave plne nahrádzať používanie geografických či dejepisných atlasov. V rámci knižnice má žiak k dispozícií obsah 2 geografických, 2 dejepisných atlasov. Mapy a výukové karty v knižnici sa neustále podľa potreby aktualizujú.

Mapy v knižnici sú vo formáte HTML 5 a je možné ich zobrazovať aj na mobile či tablete.

Aktuality